Vision

Connect, Collaborate and Lead to a better future!

Mission

Vi utvecklar individer och ledare genom entreprenörskap, personlig utveckling och ledarskap. För att dessa ska leda oss mot en bättre framtid!

Värderingar

”Connect”
• Jag finns för att vi är, en vision om att öka möjligheter för varandra genom medkänsla.
• Koppla ihop med andra lokalt och globalt för att möjliggöra inlärning och delning av läranderesor.

 

”Collaborate”
• Lär dig genom andra
• Lär dig med andra
• Skapa värde med andra
• Skapa entreprenörsprojekt för att möjliggöra valfrihet för dig och andra

”Lead to a better future”
• Hitta meningsfull riktning
• Led med mening
• Skapa möjligheter för dig själv, familj, vänner och andra
• Lär dig att leda och led mot en bättre framtid

Vi skapar mening genom:
– Omsorg för andra och vår omvärld
– Göra något betydande
– Modet att leda till en bättre framtid

 

Filosofi

Value Hub:s filosofi är att lärandet bör ske i det sammanhang som det ska implementeras i. Det innebär att de mål som du har i din arbetsroll och som individ skall vara det sammanhang som utbildningen utgår ifrån.

 

Riktning och allians

Genom att synkronisera målbilden mellan individ, team och företag så arbetar man utifrån måluppfyllelse i samma cykel som företaget. Rapporterar företaget uppfyllelse kvartalsvis så arbetar vi med den individuella målsättningen för att uppnå måluppfyllelse i linje med den cykeln. Dessa två får aldrig separeras utan utbildningen skäddarsys för att individen skall uppnå målbilden på företaget.

 

Systemlogik krävs för digital transformation

Team Academys processer utgår från en systemlogik för att skapa självlärande system i Teamformat och kunddriven entreprenörskap. När vår infrastruktur (IT) och marknad (Internet) är uppbyggd på en ny logik måste vi organisera oss därefter för att kunna ta del av fördelarna. Gör vi inte det är vi kvar i processer som motarbetar våra möjligheter medan vissa konkurrenter kan ta del av fördelarna. När detta sker så kommer vissa företag blomstra medan en stor massa kommer att gå under. En ny generation unga (digital natives) kommer med en grundförståelse för systemlogiken startar företag utifrån detta direkt och många äldre företag måste lära om och ställa om sina verksamheter. Det skapar en konkurrens med snabbväxande företag som erbjuder bättre tjänster till lägre pris och detta görs möjligt p.g.a. en effektivare organisation. Vi befinner oss i en omställningstid många inte kommer klara av, på Value Hub kallar vi den för ”Age of Disruption”.

 

Team Academy & Learning By Doing

Team Academy har designat lärandeerfarenheter för att möjliggöra tillväxt – för individer, team och företag under 25 år. Till skillnad från typiska utbildare eller tjänsteleverantörer har Team Academys beprövade metodik som skapat framgång över hela världen genom ”teamlärande” i ett ”handlingssammanhang” (Learning by Doing in Context).

Med internet och nätverksinfrastrukturen som numer ligger som bas för nästan all infrastruktur så öppnas andra möjligheter för organisation, effektivitet och globala marknader. Det krävs en ny typ av organisation för att möta det nya behovet, världen går från en hierarkisk till en teamorienterad organisation vilket kräver ny kunskap hos personal och organisation. Agil utvecklingsmetodiken har sin grund i programvaruutvecklingen medan Team Academy har sin grund i människor och organisation. De två behöver synkroniseras för att framgångsrikt kunna ställa om verksamheter.

 

Exponentiella organisationer

Salim Ismail har med sin bakgrund som grundande VD för Singularity University tagit fram en modell för hur man skapar organisationer för exponentiell tillväxt. Inom systemtänkande finns det en logik som kallas för ”Limits to Growth” vilket handlar om de strukturella begränsningar som vi sätter på vår tillväxt. Value Hub driver och utbildar i de dynamiska tankar (Growth Mindset in a network world) där vi behöver organisera oss på ett sådant sätt att vi möjliggör för exponentiell tillväxt och utveckla människorna och en hållbar värld samtidigt. 

Inre organisation (IDEAS) och yttre organisation (SCALE) enligt Ismail för att skapa en nätverksmodell för att organisera oss för tillväxt.

Globalt Nätverk

Vi är kopplade till ett brett nätverk av experter. Genom vårt globala nätverk av skolor och företagscoaching har vi en starkt utvecklad nätverksintelligens för att stödja Value Hub.

 

 

Accelerera inlärning med Teamet som verktyg

Vårt fokus är att arbeta med inlärning på flera nivåer, där lärande nivå 1 kan kallas ”trial & error”, kvalitet eller datadrivet lärande. När vi lägger på processerna för lärande nivå 2 så skapar vi djupt lärande genom reflektion med andra. Lärande 3 kräver att man utveckla perceptionen av verkligheten hos individen och därmed uppdaterar individens bild av sig själv och världen den lever i, genom att utveckla individen utvecklas företaget genom denne. Lärande 3 innebär att se vad som är möjligt eller inte möjligt, vad som är rätt och fel i olika sammanhang och förstå och stötta varandra mot ett gemensamt mål.