Affärsutvecklare med system- och nätverksteori som bas

Nino har en bakgrund som entreprenör och Dagens Industris stipendiat till Handelshögskolans Executive MBA inom ”Leading Innovation” (innovation, har divergerande processer). Har även en bakgrund som kvalitetsrevisor inom EFQM och har då fokuserat på konvergerande processer. Kombinationen behövs och sammanställs inom användarfokuserad innovation som Design Thinking där Nino har en utbildning i ”Coach the Coaches” från Hasso Plattner Institute (HPI), Tyskland. 

Nino är grundaren till Value Hub och har under en period på ca tio år varit med och utvecklat ett förändringsprogram för individer på behandlingshem. Lärandet och den personliga evolutionen som krävs för att komma ur en destruktiv kultur är samma typ av evolution som krävs för en organisation. För att utveckla kultur i organisationen behöver man arbeta på individ och gruppnivå. Nino identifierade Team Academy, från Finland, som på global nivå som arbetar med liknande processerna på team och organisationsnivå med fokus på affärsutveckling och entreprenörskap. Då föddes idén att ta Team Academys processer till Sverige, i vår tid kräver den digitala transformation att företag återuppfinner sig (infrastruktur, organisation, affärsmodell),  för att finnas kvar om 10 år. Då är Team Academys processer som bygger på nätverkslogik och har fokus på teamentreprenörskap det som behövs.

Efter en tid som projektledare och affärsutvecklare på Openlab i Stockholm (Stockholms regionens labb för utmaningar i regionen), som arbetar med öppen innovation och Design Thinking tillsammans med Scrum (agil metodik), så beslutade Nino för att sätta ihop ett team som tog Team Academys lärande processer till Sverige. Value Hub samarbetar med ett antal personer från Finland som är en del av Team Academy huvudkärna sedan tio år tillbaka.

 

Intressen och kompetensområden

 

System teori

Lärande

Digitalisering

Entreprenörskap