Större företag

Vill ställa om till teamorganisation för att möta framtidens utmaningar eller bara skapa förutsättningar för ledare och/eller team att utvecklas i linje med företagets måluppfyllelse.

Genom att organisera era avdelningar eller team i nätverkslärande så sker en kontinuerlig utveckling av er personal för att uppnå de kvartalsmål som finns. Hos Value Hub är det aldrig en fråga om man ska hinna gå på utbildningen i konflikt med att leverera kvartalsmålen. Hos Value Hub skräddarsyr vi individens fokus för att uppnå företagets kortsiktiga och långsiktiga mål. Detta sker samtidigt som man utvecklar individen.

På detta sätt är Value Hub unikt, vi kan vara er lärande partner kontinuerligt och varje år uppdateras innehållet efter de utmaningar som de anställda har för att uppnå företagets mål.

Satya Natella, CEO på Microsoft beskrev Digital Transformation i fyra pelare, vi på Value Hub arbetar med människodelen dvs personal och kunder för att stödja er i er process.

Kontakta oss för att ta del av vad vi kan göra för er:

  • Ledarskap
  • Team
  • Måluppfyllelse på individ, team och organisationsnivå
  • Kunddriven utveckling
  • Organisationsstruktur, från hierarkisk till teambaserad organisation
  • Digital Transformation

 

Ledarskap

Teamorganisation

Innovation

Digital Transformation