Vilket fokus har du?

Administration

Personal

Arbeta operativt

Utveckla företaget

Sätt mål och skapa lärandekontrakt för att utveckla ditt företag och ta nästa steg. Få stöd i att utveckla ditt team och accelerera inlärningen med teamet som verktyg vilket skapar möjligheter för att växa.

Att skapa en självgående personalgrupp som lär sig i interaktionen med kunderna är den motor som behövs för att skapa utveckling och tillväxt. Det är dock inte helt lätt att veta hur man ska göra samtidigt som man ska göra allt annat. Value Hub är den första aktör i Sverige som arbetar i Team Academy nätverket med deras processer som varit framgångsrika för företagare i 12 länder under 25 år.

Få hjälp att lyfta blicken!

Vill du ta reda på vad du vill/kan göra i nästa skede i ditt företagande? Välj då denna utbildning. Egenföretagandet innebär en viss frihet men kan bli väldigt ensamt. Bli en del av ett nätverk där alla arbetar med att accelerera tillväxten, här får du hjälp att utforska hur du kan få ditt företag att utvecklas.

Som egenföretagare kan arbetet bli väldigt ensamt. Det är även svårt att lyfta blicken och planera långsiktigt när man är fast i det dagliga arbetet från dag till dag. Man har behov att ett nätverk med människor att utbyta idéer med.

Lärandet hos Value Hub

Varje företagare bidrar med att definierar sina egna mål och vad de vill uppnå med sitt företagande under utbildningsperioden. Med den bakgrunden så väljer vi gemensamt lärandelitteratur som stöttar måluppfyllelsen. Utifrån målen så agerar företagarna med den nya kunskapen och sina kunder mellan lärandetidpunkterna. Value Hub bidrar sedan med nätverket och samtalsprocesserna som gör att man borrar ner i s.k. djuplärande samtal.

Digitala förändringar = gå under eller skapa tillväxt

I takt med de digitala förändringar så kommer en av fem företag gå under de kommande tre åren. De organisationer som inte förstår hur man kan använda de accelererande förändringsmöjligheterna som uppstår idag kommer inte att överleva. De företag som lär sig hur de kan leda sin verksamhet och sina medarbetare med de ökade digitala möjligheterna kommer att kunna surfa på vågen över alla andra som drunknar.

På 3 dagar/kvartal under 15 månader får du stöd att utveckla:

  • Dig själv som människa
  • Ditt ledarskap
  • Ditt team
  • Din verksamhet i den digitala transformationen

Välj ditt fokustema, du väljer vilket fokus på ditt tema du vill ha och utifrån det bestämmer du fokusområden storlek i relation till varandra.