Utveckla ditt företagande och skapa nätverk!

Få hjälp att lyfta blicken!

Vill du ta reda på vad du vill/kan göra i nästa skede i ditt företagande? Välj då denna utbildning. Ensamföretagandet innebär en viss frihet men kan bli väldigt ensamt. Bli en del av ett nätverk där alla arbetar med att accelerera företagandet, här får du hjälp att utforska hur du kan få ditt företag att utvecklas.

Som ensamföretagare kan arbetet bli väldigt ensamt. Det är även svårt att lyfta blicken och planera långsiktigt när man är fast i det dagliga arbetet från dag till dag. Man har behov att ett nätverk med människor att utbyta idéer med.

Lärandet hos Value Hub

Varje företagare bidrar med att definierar sina egna mål och vad de vill uppnå med sitt företagande under utbildningsperioden. Med den bakgrunden så väljer vi gemensamt lärandelitteratur som stöttar måluppfyllelsen. Utifrån målen så agerar företagarna med den nya kunskapen och sina kunder mellan lärandetidpunkterna. Value Hub bidrar sedan med nätverket och samtalsprocesserna som gör att man borrar ner i s.k. djuplärande samtal.

Genom att satsa 3dgr vart 3:e månad under 15 månaders tid får du hjälp att:

  • Bygga ditt eget nätverk
  • Lära sig saker man endast behöver i sin nuvarande situation.
  • Uppfylla sina företagandemål under denna tidsperiod i utbildningen.
  • Man utvecklar endast för de problem & utmaningar som är relevanta just nu.
  • Man lär sig att lära sig i sitt företagande, vad man ska agera på och inte agera på.

Har du tänkt igenom hur mycket tid som går till vad?

Vad är viktigt för att uppnå resultat och utveckling?

Arbete

Administration

Utveckla företaget

Övrigt