Team Coach i den digitala transformationen!

Digital förändring förändrar kundens beteenden & behov!

De digitala förändringarna skapar ett gap mellan företags produkter och tjänster på marknaden och de digitala möjligheterna. Det gapet ökar med en accelererande hastighet. I takt med att internetaccessen ökar globalt så skapas en global konkurrens/möjlighet på ett sätt som tidigare inte var möjligt.  Globaliseringen och den digitala infrastrukturstråden driver på den förändringshastigheten.

Dataförsörjningskedjan

Vi ser att de sensoriska verktygen blir bättre (Internet of Things) som fångar upp data, bandbredden (bandwidth) som ökar mängden data som kan sändas, denna data får ökade beräkningsmöjligheterna (quantum computing), och datalagring (cloud storage), som genom intelligens kan se möjligheter i datan (artificial intelligence). Genom att matcha möjligheterna med hur kundernas behov utvecklas kan man tillsammans med kunden göra den digitala transformationen.

Team Coach i den digitala transformationen!

Det krävs en ny typ av roll, en team coach för autonoma team, som bibehåller kundrelationen samt utvecklar nya för att med kunderna utveckla nya produkter och tjänster. En coach som förstår digitala medel i försäljning, storytelling, marknadsföring, e-handelsförsäljning, affärsutveckling och experimenterande med kundfokus.

Som Team Coach leder man, i utbildningen, ett eget företag med sitt studieteam. Man har omsättningskrav inom olika digitala områden vilket gör att man lär sig dessa områden genom att göra dem med framgång. Omsättningskraven innebär att man framgångsrikt behöver ha ett kundfokus och utveckla teamlärande, självledarskap, teamledarskap och experimenterande samt kundutveckling med de digitala verktygen i digitala kanaler.

Det är först när vi kan kartlägga och utbilda i våra interna förmågor samt skapar nya möjligheter med våra kunder som vi kan ta vara på de möjligheter som uppstår. Gör vi inte det så kommer någon av konkurrenterna ta vara på dessa möjligheter.  Som Team Coach sätter du egna lärandemål, teamets lärandemål och coachar andra i att sätta sina lärandemål. I en tid då förändringshastigheten är hög måste vi ha fokus på lärandet på flera nivåer. Det är genom det vi utvecklar utförarna (teamets interna förmågor) och förståelse för verktygen (digitala & exponentiella möjligheter) och kan skapa nya produkter/tjänster (kundmöjligheter) i det arbete vi utför.

Exponentiella affärsmodeller

I en tid då infrastrukturen är baserat på internet så befinner sig verksamheterna på en plattform med nätverkslogik. Naturlig tillväxt inom nätverkslogik är exponentiell. Problemet är oftast att vår organisation och hur vi organiserar oss hindrar oss, genom motstånd i designen, att växa med möjligheterna som möjliggörs för de som är digitala från början. För att organisera oss i enlighet med dessa tillväxtmöjligheter krävs att vi organiserar oss nätverksmässigt. Salim Ismail i sin bok ”Exponentiell Organizations” nämner att minst fyra av dessa IDEAS/SCALE komponenter behöver finnas på plats för att göra det möjligt. Våra Team Coacher utbildas i att leda tillväxt i en digital era. Affärsmodellerna bakom dem blir då viktiga, där är förståelsen för exponentiell organisation är en viktig del.

Samarbeta med Value Hub!

Vill ni kunna attrahera våra talanger och vara en del av de verksamheter som bidrar med kunskap om vilka kunskaper ni saknar hos era team coacher i den digitala transformationen?