Exempelcase för deltagare

Exempel: företag 1, småföretagare

Börje är en småföretagare som säljer olja till sina kunder och brukar använda e-post och telefon som huvudsakliga säljkanaler. Tid är en av de huvudsakliga utmaningarna! Hur ska Börje kunna hålla sig uppdaterad om alla nyheter, möjligheter och ändå hinna med det arbete som måste göras varje dag.

Så har Börje tid att överhuvudtaget gå någon utbildning som tar just tid och kostar pengar? Utbildning belastar kostnadssidan och det man behöver är att öka intäkterna??

Utmaningar

 • Börje vill gärna frigöra mer tid från administrationen för att få mer tid att sälja
 • Börje vill gärna börja sälja mer via nätet och marknadsföra sig men vill inte fastna i att lära sig sociala medier, e-post marknadsföring etc. Det har han inte tid med.
 • Kan Börje växa? Hur skulle det se ut, vilka nyckelkompetenser har Börje, vilka produkter skulle han kunna sälja och vilka kunder skulle han kunna nå?

 

Exempel: företag 2, egen företagare med plus 5 anställda

Peter har drivit sitt företag i många år nu och har ett par anställda som han ska organisera, se till att de har jobb, sälja och se till att personalen blir självgående.

Utmaningar

 • Peter är i ett mellanläge där inte så mycket händer, allt flyter på men inte mycket mer.
 • Företaget växer inte.
  • Kanske orkar man inte med en större verksamhet vilket skulle dra Peter bort från kärnverksamheten och det vill han inte.
  • Kanske vet Peter inte hur man ska växa och vad som krävs av en.
  • Vill inte ha mer personal, det är bara jobbigt
 • Kan Peter få personalen att bli mer självgående, organisera dem i Team som är självlärande?
 • Kan Peter växa? Hur skulle det se ut, vilka nyckelkompetenser har Peter, vilka produkter skulle han kunna sälja och vilka kunder skulle han kunna nå?