Kursupplägg Value Hub

Kursupplägg företagarutbildning

Value Hub:s kurs på 3dgr/kvartal under 15 månader är uppbyggd för att stötta det kontinuerliga arbetet. Genom att utforska hur man kan utveckla sitt ledarskap, organisera i självlärande team vilket skapar man möjlighet för att växa. Det handlar lika mycket om att lära sig vad som är möjligt idag, vilka tjänster kan jag köpa som förenklar mitt arbete. Allt ska man inte göra själv, man ska fokusera på det man är bra på och då är det bra att veta vad som finns, vad som går att göra och vart det finns.

Genom att man själv väljer inriktningen på vad man vill åstadkomma, beroende på de utmaningar man har i vardagen, så sätter man mål för de kommande 15 månaderna.

Lärandeprocess

Hos Value Hub utgår ifrån att man själv väljer inriktningen på vad man vill åstadkomma, beroende på de utmaningar man har i vardagen, så sätter man mål för de kommande 15 månaderna.

Steg 1, definiera mina utmaningar, hur ser min verklighet ut

  1. Gå igenom och se hur din vardag ser ut
  2. Vad har du för samma utmaningar?
  3. Se till att det jag gör på kursen ska hjälpa mig förenkla min vardag, har jag kvartalsmål på arbetet så har jag kvartalsmål i utbildning som är kopplade till målen på företaget.

Steg 2, är att sätta mål med vad man vill åstadkomma och kan se ut som sådan.

  1. Jag vill ha en mer självgående personal så jag kan växa.
  2. Jag vill börja sälja på nätet, öka försäljningen med en ny försäljningskanal
  3. Jag vill skapa en ny produkt som jag kan sälja med befintliga kanaler och eller på
  4. nätet.
  5. Jag vill automatisera administration och kanske andra saker

Steg 3, tillsammans väljer vi ”best case” litteratur ur vår kunskapsdatabas för att uppnå era mål.

  1. Välj en baslitteratur, artiklar, information och verktyg på internet mm
  2. Man får stöd att se till att det man vill uppnå stöttas av den nya litteraturen

Steg 4, arbeta med dina utmaningar

  1. När kursen är igång så tar man med sig sin vardag in i de 3 dgr som kursen sker på.
  2. Man nöter och stöter sina utmaningar, kurslitteratur med de andra och får stöd och hjälp att förstå litteratur och får nya lösningsförslag.
  3. Inför återgången till vardagen gör man en s.k. ”action plan” så man vet vad man ska implementera, testa och lära sig av.
  4. Den nya informationen tar men med sig in i de nästa kursdagar