Ny företagarutbildning i Sverige

Utmaningar i vår tid!

Det stora problemet inom livet och i företagandet är bristen på tid. Samtidigt befinner vi oss i en tid där förändringen och utvecklingen är snabbare än någonsin tidigare i historien. Det betyder att funktioner uppgraderas och vi kan göra mer med mindre. Har vi inte kunskap om det och våra konkurrenter har det så kommer vi efter. I värsta fall så sitter någon och utvecklar en app inom delningsekonomin och helt plötsligt så har privatpersoner övertagit utförande av din tjänst, ett exempel är Ubers påverkan på taxibranschen eller AirBnB:s påverkan på hotellbranschen. Det är inte bara hot utan även möjligheter, vi ser t.ex. att många privatpersoner blivit fastighetsägare och hyr ut via AirBnB.

Konflikt – bristande tid och lärande

Kombinationen av bristande tid, ny effektivitet och nya konkurrenter gör att man som företagare varje år som går förlorar lite av vår marknad (om vi inte kan möta dessa utmaningar). Som småföretagare eller chef så är man oftast fast i sin egen bubbla av det som händer var dag och man har svårt att höja blicken. Digitaliseringens påverkan gör att kunder numer nästan alltid ”googlar” när man söker efter nya tjänster. Man blir rekommenderade via vänner andra företagare och sociala nätverk vilket innebär att närvaro där kunderna är inte där de en gång var. Samt att de rekommendationssystem som driver köp idag har förändrats och ett företags närvaro krävs på dessa nya platser för att kunna sälja långsiktigt.

Nya möjligheter, ny organisering

Administrationen idag kan skötas, till stor del automatiskt, via en mobil app kan du få in fakturor, som sedan skickas in i automatisk kontering, betalningar kan göras i grupp från bokföringssystemet, bokföringssystemet är ihopkopplat med bank och därmed bokar av transaktioner hos bank. Underlagen kopplas ihop digitalt med transaktionen hos banken, helt plötsligt så går den typen av administration ned till 30% av vad det en gång var. Det kan innebära 10-15 timmar arbete/mån som försvinner för vissa företagare. Var lägger man det kapitalet och den tiden? Det krävs en omorganisation för att möta den nya tiden, vad automatiserar vi? vilka nya tjänster köps istället? och vad utvecklar vi själva för att sälja mer?

Allt detta gör att företagsutbildningar idag kräver en annan struktur, sammanhang och målstyrning för att bli relevant i dessa utmaningar. Vi kan inte längre sära på utbildning och arbete utan de måste stärka varandras måluppfyllelse. Vi kan inte ha utmaningar och mål i vardagsarbetet och utbildningar som inte är synkroniserade de behöver befinna sig på samma plats i tid, sammanhang, utmaningar och måluppfyllelse.

Leave a comment