Välj Value Hub

Team Academys metoder utgår ifrån ett Teambaserat ledarskap. Det innebär mer en coachande funktion än hierarkisk beslutsstyrning. Det är också det ledarskap som krävs i den nya tiden där infrastruktur, organisation, affärsmodeller och möjligheter förändras. Ledarskapet behöver följa med i utvecklingen precis som alla andra delar som förändras i digitaliseringen.

Ledarskap börjar med självutveckling för att på ett bra sätt förstå sin påverkan på det övriga teamet. Hur stimulerar du ditt team till att uppnå ert gemensamma mål?

Digitaliseringen är lite av ett modeord och många har inte full förståelse för vad det innebär, t.ex.

  • Medför det nya möjligheter att sälja, nya kanaler och nya typer av produkter, vad kan ni göra?
  • Hur mycket administration har du? Vad kan automatiseras så ni kan fokusera på intäktssidan istället för administration.
  • Hur kan ni utöka er marknad, finns det affärsmodeller som gör att ni kan produktifiera en traditionell tjänst som ni tillhandahar och börja sälja på en global marknad via nätet?
  • Oavsett om detta är möjligt, har vi tid, kunskap och råd att göra detta parallellt med allt annat.

Detta är frågor man bör ställa sig och man blir ofta förvånad över de möjligheter som finns och vad man kan göra för att påbörja detta arbete parallellt med ordinarie verksamhet.

Tillväxt drivs i huvudsak av:

  • Kundnöjdhet
  • En omättad efterfrågan på en tjänst/produkt
  • En växande marknad

Hur arbetar ni med att kundutveckla era tjänster/produkter, att identifiera behov som inte uppfylls, att produktifiera och matcha er nyckelkompetenser med en växande marknad?

De stora svårigheterna ligger i implementeringen av förändringar och däri ligger styrkan hos Value Hub. I  samarbete med Value Hub så har du ett stöd i de svårigheter som sker under implementeringen. Ta del av rätt underlag, prototypa och testa.

Nätverket som du får tillgång till hjälper varandra med problemställningar och möjligheter som ni kanske inte visste fanns. Många gånger så skapas innovationen mellan branscher och olika sammanhang. Genom att nöta och stöta med varandra under kursens gång så tar man implementeringsutmaningarna vidare upp för lösning.

Efter kursens slut så finns nätverket kvar och man får även tillgång till det övriga nätverket som gått andra kurser.

Team Academys Globala Siffror

Senaste Nyheter

Missa inte framtida möjligheter

Anmäl för att ta del av vårt nyhetsbrev och våra kommande kursstarter och utbildningar som driver er tillväxt.